Garancia, jótállás időtartama A jótállás időtartama a jogszabályok értelmében a Ptk. alapján kerül meghatározásra, vagyis a jótállási idő a következőképpen alakul tartós fogyasztási cikkek esetén:

 • 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év
 • 250 000 forint eladási ár felett három év

Garancia, jótállási idő kezdete A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Garancia, jótállás érvényessége A jótállási igény a jótállási jeggyel és a vásárlást igazoló számlával/nyugtával érvényesíthető.

Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha a hiba

 • helytelen telepítésnek,
 • rendeltetésellenes használatnak,
 • a használati útmutatóban foglaltak be nem tartásának vagy szakszerűtlen kezelésnek,
 • nem jóváhagyott átalakításnak,
 • idegen beavatkozásnak
 • szakszerűtlen javításnak vagy szerelésnek
 • helytelen tárolásnak,
 • iparszerű igénybevételnek,
 • elemi kárnak vagy vis majornak,
 • külső tényezőknek, mint például szennyeződésnek, folyadékoknak, áramingadozásoknak (Gateway esetén)

tulajdonítható okokból keletkezett.

Nem érvényesíthető a jótállási igény

 • a termék azonosítását szolgáló jelölések, sorozatszám, címkék és feliratok megrongálódása, utólagos javítása, olvashatatlansága vagy hiánya esetén
 • a jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás vagy valótlan adatok bejegyzése esetén,
 • a kifogyott kellékanyagok pótlására.